Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

FAQ Reformhus

Svaren på de vanligaste frågorna om PIR, Reformhus och vårt byggsystem.

Vad skiljer ett lågenergihus från ett vanligt hus?

reformhusLågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än vad gällande byggnorm kräver. Har man ännu högre ambition gällande energiförbrukning kan man bygga passivhus, nollenergihus eller plusenergihus. För samtliga lågenergihus gäller det att väggar, fönster och dörrar är välisolerade och håller en hög lufttäthet. Det krävs också att det finns ett system för återvinning av värmen i huset.


Kostar det mer att bygga ett lågenergihus?

reformhusInom branschen brukar man prata om att det kostar cirka 10% mer att bygga ett lågenergihus. Reformhus väggar är redan i sitt standardutförande så välisolerade att de lever upp till kraven för lågenergihus. Så med Reformhus kostar det inte mer att bygga ett välisolerat hus.

Vilken teknik använder ni för att bygga era hus?

PIR isoleringReformhus har ett unikt sätt att bygga ytterväggar. Istället för att spika ihop en träregelstomme som isoleras med stenull, så utgår konstruktionen från isolermaterialet PIR. PIR-skivor limmas ihop till ett väggblock och därefter läggs blocket i en fräsportal som fräser ur spår för träreglar, fönster och dörrar. Sedan limmas och skruvas den bärande träregelstommen in i väggblocket. Det ger en konstruktion utan köldbryggor. Dessutom har PIR bra egenskaper både vad gäller fukt och brand.

Tack vare PIR:ens höga isolervärde får vi en vägg som är 15% tunnare men har 25% bättre isolervärde än branschgenomsnittet. Det ger mer boyta på samma byggyta och lägre driftskostnader för värmen.

Vad är PIR och hur fungerar det?

PIR är en polyuretanbaserad härdplastskiva med slutna celler. Den har använts under drygt 40 år i konstruktioner som kräver tunna konstruktioner med hög isolerförmåga, tex frysboxar och kylskåp. PIR används nu alltmer inom byggindustrin för att möta högre myndighetskrav på energiförbrukning samt för att minska driftskostnaderna för värmen. Generellt kan man säga att PIR tar marknadsandelar från stenull för att den har bättre isolerförmåga och fuktegenskaper, och från cellplast för att den har bättre brandegenskaper.

Vad betyder nyckelfärdigt hus?

Begreppet ”nyckelfärdigt” är vanligt i byggbranschen och vad det innebär varierar mellan hustillverkare. Som kund gör du klokt i att undersöka vad som verkligen ingår när det står nyckelfärdigt på tillverkarens hemsida. Hos oss betyder nyckelfärdigt att du får ett helt färdigt hus från insidan och ut, redo att flyttas in i och med all bekvämlighet på plats. Det är en bekväm form av entreprenad, lämplig för dig som vet precis vad du vill ha men saknar den kunskap, tid eller kraft som krävs att genomföra ett större byggprojekt.


Vad är passivhus?

Passivhus är egentligen ingen speciell hustyp, utan ordet passivhus är ett samlingsbegrepp för en rad tekniker för att framställa hus som kräver en mycket liten, eller obefintlig, mängd tillförd energi för att hålla värmen. Huset värms upp ”passivt”. På Reformhus bygger vi idag inte några passivhus, men våra energismarta hus är en utmärkt utgångspunkt för dig som önskar ett passivhus.


Hur brukar processen se ut när man bygger hus hos er?

ReformhusOftast börjar den med att vi tillsammans ritar upp ert framtida drömboende, kalkylerar fram ett pris för byggsats och entreprenad. Vi hjälper er igenom bygglovsrutinerna och därefter är det förhoppningsvis dags att sätta spaden i marken och börja er häftiga resa. Avtal skrivs då med Reformhus på byggsats och oftast ett inredningspaket. Därefter, beroende på hur mycket entreprenad som ska göras, skrivs ett avtal mellan er och någon av våra samarbetspartners. Reformhus finns behjälpliga under hela er resa fram till inflyttningen.

Kan man bygga lägenheter med er byggteknik?

Reformhus kommer under 2020 att tillverka och leverera ca 160 bostäder. Av dessa är ca en femtedel villor och fyra femtedelar lägenheter i upp till två våningar. Det är naturligtvis lika viktigt att bygga klimatsmart när det gäller lägenheter, och efterfrågan är därför hög även inom detta segment. Vi är stolta över att vi lyckas kombinera byggnation av klimatsmarta bostäder med låga byggkostnader. Vår utgångspunkt är att det inte ska kosta mer att bygga ett lågenergihus, och det klarar vi.

Hur samarbetar Reformhus med externa arkitekter och entreprenader?

ReformhusVårt byggsystem är mycket flexibelt eftersom vi inte har förbestämda modulmått i tillverkningen. Det gör att våra produkter är attraktiva för den som vill bygga lågenergihus med hög arkitektonisk nivå. Vi har samarbetat med en lång rad av Sveriges främsta arkitekter. Som exempel ska vi mot slutet av 2020 leverera 12 lägenheter till Nättraby utanför Karlskrona. Området är ritat av Wingårdhs Arkitekter och entreprenör är JSB. Vi möter idag stor nyfikenhet och positiva reaktioner när vi visar fördelarna med vårt sätt att bygga. Det har också hjälpt till att vi fått förmånen att leverera till stora aktörer som Riksbyggen, Midroc och Ikano Bostad.