Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Påbörja din husresa

Husdrömmen i fyra steg

Att bygga ett eget hus är en dröm du delar med många. För att förverkliga sin husdröm krävs många och stora beslut och det är alltid en bra idé att läsa på innan man startar sin resa. För att göra det lite enklare för dig har vi satt samman en enkel guide som visar på de olika steg som ett husbygge innebär.

Steg 1

Val av husmodell
Framtagning av ritning
Val av entreprenadform
Offert
Avtal

Glöm inte

Kontakta bank

Steg 2

Bygglovshandlingar
Bygglov
Bestämma tillval
Slutgiltig beställning (TOLO)

Glöm inte

Anmäl kontrollansvarig

Steg 3

Projektering
Grundläggning/Markarbete
Förberedelse inför leverans

Glöm inte

Beställa VA/EL
Tekniskt samråd
Byggstartsmöte

Steg 4

Stomresning
Färdigställande
Inflyttning

Glöm inte

Besiktning
Slutsamråd

Steg 1 – offert och avtal

Vår guide för husresan börjar med val av husmodell. Fundera noga över dina behov – hur många rum behövs och vilken hustyp passar bäst på din tomt? Skriv ner de viktigaste lösningarna för dig och din familj och hitta den husmodell som passar era behov bäst.

Nu är det också dags att kontakta banken för ett lånelöfte. Glöm inte att ta med andra kostnader som bygglov och anslutningsavgifter i din dialog med banken.

När du bygger ditt hus med oss har du full frihet att själv välja hur mycket du vill ha hjälp med och hur mycket du vill göra själv. Kanske vill du ha ett nyckelfärdigt hus, har redan kontakt med en lokal entreprenör, eller så har du själv byggkunskaper som du vill utnyttja.

När du valt husmodell och entreprenadform tar vi fram en första ritning och offert för din husdröm.

Steg 2 – Bygglov & tillval

När ritningarna är klara är det dags att ansöka om bygglov. Efter godkännande av bygglov sker ett s.k. tekniskt samråd där du som husbyggare, tillsammans med kontrollansvarig, går igenom bygget med kommunen.

I det här steget är det dags att göra de tillval man önskar. I vår unika tillvalsväljare kan du själv välja allt från färg och material till golv, vitvaror, köksluckor med mera. Tillvalsväljaren hittar du inne på respektive husmodell.

När alla tillval är gjorda, görs en s.k. TOLO – tillverknings- och leveransorder. TOLO:n innebär att vi kan påbörja tillverkningen av ert hus.

Steg 3 – produktion

Nu sätter vi spaden i marken och påbörjar arbetet med att iordningsställa din tomt.

Produktionen av ditt hus startar i vår fabrik och vi förbereder alla huselement för leverans.

Steg 4 – färdigställande

Nu har vi nått sista steget i processen och det är dags att montera ihop alla delar till ditt färdiga hus.

Innan det är dags för inflyttning besiktigas huset av en oberoende besiktningsman. Vid slutbesiktningen deltar både du, entreprenörerna, byggledaren, Reformhus och kvalitetsansvarig.

Vill du veta mer om byggprocessen? Kontakta oss så berättar vi mer!