Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Lågenergihus och nollenergihus

Energisnåla och miljösmarta hus

De flesta som bygger ett nytt hus idag strävar efter att energisnåla hus. Men många oroar sig för att priset för att bygga energisnålt ska bli för högt. Idag är det dock lättare än någonsin att bygga lågenergihus till en rimlig kostnad, tack vare att tekniken på många områden gått framåt. Ett sådant exempel är våra bärande stommar, med profilfrästa block av PIR-isolering och limmade reglar. Våra stommar tillverkas på plats i fabrik, fraktas och monteras sedan på plats direkt från kranbilen.

Alla hus vi är med och bygger är energisnåla hus, med u-värden långt under Boverkets referensnivåer. Med vår teknik har vi även möjlighet att ta fram nollenergihus, det vill säga hus som producerar lika mycket energi som de gör av med. Inför en framtid där vi alla kommer att bli tvungna att tänka mer på hur vi kan minska användningen av ändliga resurser, inte minst när det kommer till energiförbrukning, är vi stolta över att kunna ligga i framkant när det kommer till miljösmarta byggnadslösningar.

Allt du behöver veta

Vad är PIR? Är det dyrt att bygga ett lågenergihus? På vår FAQ-sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra hus och vårt byggsystem.

Många fördelar med att bygga energisnåla hus

Ett energisnålt hus gör av med mindre energi, framför allt tack vare god isolering och en genomtänkt ventilationslösning med värmeväxlare. Med hjälp av bergvärme eller solceller kan man ytterligare sänka energiförbrukningen till näst intill obefintliga nivåer. Även om vi i Sverige idag har en näst intill koldioxidfri elproduktion så ökar energiåtgången i samhället generellt. Miljömässigt har vi därför allt att vinna på att producera energisnåla hus.

Ett lågenergihus eller nollenergihus har så klart även ekonomiska fördelar för den som bygger det för att bo i. Även om de initiala kostnaderna kan bli dyrare så leder den minskade energiförbrukningen garanterat till lägre uppvärmningskostnader och elräkningar. I det långa loppet är det en vinstaffär att bo i ett lågenergihus eller nollenergihus.

Miljösmarta hus utan köldbryggor

Vi erbjuder Sveriges ledande system för lågenergihus. Med vår teknik eliminerar vi förekomsten av köldbryggor i stommarna och ditt hus blir fuktsäkert och välisolerat från grund till taknock. Tekniken med skräddarsydda fabriksbyggda stommar med låg vikt gör att vi kan bygga delarna till ditt hus helt utifrån dina önskemål och krav, och sedan leverera dem på ett kostnadseffektivt sätt till dig.

Är det dyrt att bygga lågenergihus?

Man brukar säga att kostnaderna för att bygga ett lågenergihus eller ett passivhus blir ungefär 10-15% högre än för ett traditionellt hus. Vi känner inte igen oss i denna högre prisbild. Eftersom våra byggdelar redan som standard har låga u-värden får du ett lågenergihus som inte kostar mer än ett traditionellt hus.

Det lönar sig alltid att bygga ett lågenergihus. Det betalar sig tack vare de lägre uppvärmningskostnaderna.

Nollenergihus – hus som går runt

Med hjälp av exempelvis bergvärme, solpaneler och solfångare kan ett lågenergihus förvandlas till ett nollenergihus. Kriterierna för nollenergihus eller nära-nollenergihus brukar vara lite flytande, men generellt kan man säga att ett nollenergihus i princip ska tillföra lika mycket energi som det själv gör av med på ett år. Den tillförda energin kan vara värme från berg, sjö, jord eller solfångare, eller el från solceller. Om ett hus till och med klarar att producera mer el än det förbrukar kallas det för ett plushus.

Vi har möjlighet att erbjuda design, tillverkning och leverans av nollenergihus. Att bygga klimatsmart kräver stora kunskaper inom en lång rad områden, och tillsammans har vårt team av arkitekter, tekniker och byggare den kompetens och erfarenhet som behövs för att producera både vackra och bekväma lågenergihus och nollenergihus.

Boka möte idag och ta steget närmre ditt lågenergihus / nollenergihus

Är du intresserad av vad vi kan erbjuda och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss och berätta om vad du vill uppnå. Vi ser fram emot att höra om dina drömmar och visioner och att få chansen att hjälpa dig att förverkliga dem.