Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Vad vet du om passivhus?

Idag har väl de flesta hört talas om passivhus, men alla har kanske inte full koll på vad det är för något, eller vilka krav som finns för att ett hus ska få epitetet passivhus. Passivhus är egentligen ingen speciell hustyp, utan ordet passivhus är ett samlingsbegrepp för en rad tekniker för att framställa hus som kräver en mycket liten, eller obefintlig, mängd tillförd energi för att hålla värmen. Huset värms upp ”passivt”.

Detta åstadkoms genom att först och främst ge huset ett lufttätt klimatskal, som minimerar värmeläckage genom väggar, tak, fönster och dörrar, samt att se till att det mesta av den värme som på naturlig väg produceras i huset – som instrålande sol, kroppsvärme från människor och värme från elektriska apparater – återanvänds.

Allt du behöver veta

Vad är PIR? Är det dyrt att bygga ett lågenergihus? På vår FAQ-sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra hus och vårt byggsystem.

Ständigt fler tillverkare av passivhus

Allt fler hustillverkare erbjuder tillverkning och projektering av passivhus. I takt med att efterfrågan ökar sjunker också priserna på passivhus och tekniken och metoderna för att skapa energieffektiva hus blir ständigt bättre. Varje år byggs en stor mängd nya passivhus – både villor och flerbostadshus – i Sverige, och allt tyder på att marknaden kommer att fortsätta växa, något som såklart är en positiv utveckling i en tid när vi på allvar måste börja sänka vår konsumtion av fossila bränslen och försöka hitta vägar att leva mer hållbart.

Historien bakom passivhusen

Sveriges första passivhus byggdes 2001, men utvecklingen tog inte ordentlig fart förrän i början av 2010-talet. Nere på kontinenten, framför allt i Tyskland, Österrike och Schweiz, har det däremot länge varit vanligt med passivhus både på landsbygden och i städerna, och man bygger ofta både villor, flerbostadshus och offentliga byggnader som sjukhus och skolor enligt passivhusprincipen.

Det var i Darmstadt i sydvästra Tyskland som byggnadsfysikern Wolfgang Feist under slutet av åttiotalet tillsammans med yrkeskollegor och arkitekter arbetade fram teorierna bakom passivhusen, och de första passivhusen byggdes just i Darmstadt 1991. Det Wolfgang Feist ville visa var att det går att bygga bekväma hus som klarar sig utan extern värmetillförsel och radiatorer på ett okomplicerat sätt, enligt två grundprinciper: att minimera värmeförlusterna och optimera värmevinsterna. Nästan tjugo år senare står det klart att teorin bakom passivhusen har alla förutsättningar att i framtiden bli standard för allt husbyggande både i Europa och i resten av världen. Till exempel bygger man i Kina just nu stora stadsområden med enbart passivt uppvärmda byggnader.

Hur återvinner man värme?

Principerna bakom ett passivhus är alltså dels att minimera värmeläckage och dels att återvinna den värme som bildas i inomhusluften. I ett vanligt hus går mängder med energi till spillo när den uppvärmda inomhusluften ventileras ut och ersätts av ny sval luft utifrån. Det krävs tillförd energi från ett värmesystem med radiatorer eller golvvärme för att värma upp huset.

I ett passivhus har man i stället ett ventilationssystem med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system, som med hjälp av fläktar leder den uppvärmda inomhusluften i ventilationskanaler till ett värmeåtervinningsaggregat med vars hjälp den får värma upp den inkommande luften. På så sätt kan upp till 80% av energin i inomhusluften återföras till huset. Med moderna FTX-system kan du själv ställa in vilken temperatur du vill ha och till och med styra temperaturen i olika rum, enbart med hjälp av fläktsystemet.

Pris för ett nybyggt passivhus

Vad kostar då ett nybyggt passivhus? Som med alla hus beror det så klart på en rad faktorer, som boytan, var i landet du bygger, om du vill ha huset nyckelfärdigt, stomrest eller som byggsats, och om du väljer ett färdigritat hus eller anlitar en arkitekt för att rita ett unikt hus. Jämfört med traditionellt byggda hus är det dock idag inte särskilt mycket dyrare att bygga passivhus, eftersom tekniken inom isolering och ventilation ständigt går framåt.

Vill du komma ner så mycket som möjligt i pris ska du välja ett färdigritat hus samt ta på dig en del av entreprenaden själv, något som dock så klart kräver mycket tid och kraft. Det kan dock vara bra att tänka på kostnaderna för ett nytt passivhus som en investering, eftersom de generellt har högre andrahandsvärde än traditionellt byggda hus. Du ska också ha i åtanke att energikostnaderna för ett passivhus blir långt lägre än för traditionellt byggda hus oavsett vad de värms upp av. Den extra summa du lägger på ett passivhus får du alltså tillbaka mångdubbelt i det långa loppet.

Reformhus – första steget mot ett passivhus

På Reformhus bygger vi idag inte några passivhus, men våra energismarta hus är en utmärkt utgångspunkt för dig som önskar ett passivhus. Anledningen till detta är att vi använder oss av PIR som isolerande material. PIR är en cellplast med slutna celler som är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns. Med 200 mm tjocka PIR-block uppnås samma u-värde som för 300 mm traditionell isolering, vilket gör att vi kan skapa väggelement på endast 300 mm och ändå kan användas i ett passivhus. PIR-blocken limmas ihop till lämpligt stora segment och därefter sågar vi upp hål för fönster och fräser spår för reglarna, som sedan limmas och skruvas fast. Vår teknik eliminerar risken för köldbryggor och skapar ett lufttätt och fuktsäkert klimatskal som kan användas i passivhus, nollenergihus och plusenergihus.

Kontakta oss om du vill veta mer!