Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Revolutionerande PIR-isolering

Det är vårt unika tillvägagångssätt att använda PIR som isolerande material som gör det möjligt för oss att producera lågenergihus utan köldbryggor. Istället för att spika ihop en träregelstomme som isoleras med stenull, så utgår konstruktionen från isolermaterialet PIR. PIR-skivor limmas ihop till ett väggblock och därefter läggs blocket i en fräsportal som fräser ur spår för träreglar, fönster och dörrar. Tack vare PIR:ens höga isolervärde får vi en vägg som är 15% tunnare men har 25% bättre isolervärde än branschgenomsnittet. Det ger mer boyta på samma byggyta och lägre driftskostnader för värmen.

Den bärande stommen

Reglarna kapar vi på plats i fabriken, för att kunna bygga så flexibelt som möjligt. De limmas in i de urfrästa spåren i PIR-isoleringen och fästs med ett tätande lim för att sedan skruvas ihop. I detta moment säkrar vi stommen mot fukt med hjälp av tre komponenter; stålsyll, sylltätning och distanskloss i plast i botten på varje träregel.

Sammanfogning & fräsning

Väggtillverkningen börjar med att PIR-block limmas ihop till ett lämpligt stort väggelement. Därefter placeras elementet i portalfräsen. Portalfräsen är hjärtat i vår produktion – den fräser ur för fönster och dörrar och gör spår för alla reglar.

Frakt och montering

Tack vare den låga vikten på väggelementen utnyttjas den maximala volymen på en lastbil och transportkostnaderna hålls nere. Montering sker med kran direkt från lastbilen. Våra kranförare har lång erfarenhet och fungerar som värdefull hjälp vid montaget på byggplatsen.

Funkar till alla fasader

För att underlätta arbetet med el i byggnaden sticker reglarna ut 25 mm från PIR-isoleringen och bildar ett installationsutrymme. Oavsett val av fasadmaterial – träpanel, tegel, puts eller fasadskiva, får ni ytterväggar med högt isolervärde, säkra mot fukt.