Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Title Image

Högtryck i husfabriken

Högtryck i husfabriken

Dubbelt så många bostäder ska byggas under året och tio personer nyanställas. Det är helt enkelt högtryck i husfabriken.

Det är hårt och träget arbete som burit frukt

I siffror betyder ökningen att fabriken under året ska bygga 240 bostäder istället för 120 och antalet snickare ska öka från nuvarande 14 till 21.