Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Title Image

Ett Reformhus blir till

Ett Reformhus blir till

Det är vårt unika tillvägagångssätt att använda PIR som isolerande material som gör det möjligt för oss att producera lågenergihus utan köldbryggor. I vår nya film från fabriken i Hässleholm kan ni se hur ett nytt Reformhus växer fram.