Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Title Image

Snart inflyttning i Runsten

Snart inflyttning i Runsten

Arbetet med att färdigställa de 34 lägenheterna i Runsten Village pågår för fullt. Reformhus har levererat stommar och inredning till projektet, som är våra första trevåningshus. Inflyttning i de 11 första lägenheterna sker under hösten 2023.